«

»

Sep 06

Formularul E112

Informatii suplimentare necesare se gasesc pe www.cnas.ro
E_112
In Romania, inca se moare pe capete din cauza unor afectiuni si complicatii care in strainatate pot fi tratate poate de cele mai multe ori cu usurinta, gratie noilor tehnologii medicale avansate. Sistemul medical romanesc nu dispune de aparatura performanta necesara in diagnosticare, monitorizare si tratamente pentru bolnavii cu afectiuni grave.

Dar exista o sansa! O informatie vitala pentru bolnavii din Romania NU este mediatizata suficient de catre autoritatile responsabile din segmentul medical. Exista o prevedere europeana care permite tratamentul la diferite clinici medicale din strainatate, pe baza asigurarii pe care o are cetateanul roman in tara. Regulamentul Consiliului European sta la baza emiterii Formularului E112.

Formularul E 112 se elibereaza inainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat. Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat anticipat.

Pentru a fi aprobat acest formular trebuie indeplinite doua conditii cumulative:

1. ”tratamentul respectiv sa se regaseasca printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;

2. “acest tratament nu i se poate acorda in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii”.Bolnavul care are nevoie de bani pentru a se trata in strainatate, trebuie sa depuna un dosar la Casa de Asigurari de Sanatate din raza in care locuieste si unde este luat in evidenta ca fiind asigurat. Acest dosar trebuie sa cuprinda urmatoarele:
– copie a actului de identitate sau a certificatului de nastere, in cazul minorilor;
– referat/scrisoare/raport medical care sa contina in clar specificatia ca tratamentul de care bolnavul are nevoie nu se poate efectua in Romania, cu motivatia care sta la baza recomandarii efectuarii acestuia intr-o clinica din strainatate si parafa medicului curant si stampila unitatii sanitare in care bolnavul a fost internat.
– acte medicale din care sa rezulte diagnosticul (analize, fisa medicala, ecografii, rapoarte medicale, etc)
– adeverinta de la medicul de familie prin care se dovedeste ca pacientul este luat in evidenta
– confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru UE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta.
Important!
Rapoartele medicale trebuie traduse in limba oficiala a tarii in care pacientul pleaca pentru a fi tratat. Se trimit apoi doctorului care urmeaza sa se ocupe de bolnav. Medicul din strainatate va trimite acceptul de obicei pe E-mail. Se solicita completarea si semnarea acestei scrisori de catre persoanele abilitate de managementul clinicii pentru relatia cu casa de asigurari de acolo. Confirmarea scrisa din partea clinicii din strainatate se da la tradus si legalizat. Aceasta se duce la medicul specialist din Romania si i se cere sa completeze de mana raportul medical. Cu mare atentie ca la punctul 7, lista de servicii recomandate sa coincida cu lista din scrisoarea de la medicul care va trateaza in strainatate. Sa fie incercuit punctul a) si punctul b) iar pe zona de punctata sa fie scris in clar, lizibil si explicit ca NU se poate efectua tratamentul in timp util in Romania cu motivatie concreta.

Din punct de vedere legal Formularul E112
Formularul E 112 se emite in baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.
Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:
I. pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobandit dreptul la asigurarea la sanatate intr-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE in care isi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;
II. pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.
Conditii de emitere prevazute de regulamente:
A. Pentru situatia transferului de resedinta – Eliberarea E 112 in aceasta situatie se realizeaza de casa de asigurari de sanatate numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective nu i-ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
In cadrul procesului de eliberare a formularului E 112 in aceasta situatie, casele de asigurari de sanatate si persoanele asigurate solicitante vor respecta urmatoarea procedura:
1. Persoana care solicita formularul E 112 va depune o cerere scrisa la casa de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta ca persoana asigurata.
Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
a) o copie a actului de identitate sau a certificatului de nastere, dupa caz.
b) dosarul medical care va contine ca elemente de ordin general inscrisuri medicale din care sa rezulte diagnosticul, precum si tratamentul medical aflat in derulare la o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania. De asemenea in cadrul acestor inscrisuri medicale trebuie precizat in mod explicit si argumentat daca deplasarea persoanei solicitante prejudiciaza sau nu starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
Dosarul medical trebuie intocmit de un medic sau o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania. Toate aceste documente trebuie sa fie semnate si stampilate. c) o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru UE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta.
2. Cererea se inregistreaza la registratura casei de asigurari de sanatate.
3. Dupa efectuarea inregistrarii casa de asigurari de sanatate procedeaza la analiza cererii.
Procesul de analiza cuprinde urmatoarele etape generale:
a) se verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante.
In situatia in care in urma verificarilor se constata ca persoana nu este asigurata, cererea de eliberare a formularului nu este aprobata, iar acest lucru se comunica in scris solicitantului.
b) daca se constata ca persoana solicitata este asigurata se trece la analiza dosarului medical pentru a se verifica indeplinirea conditiei prevazute de art. 22 alin. (2) teza intai din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.
c) daca se constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 22 alin. (2) teza intai din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 se va elibera formularul E 112. Formularul se elibereaza in doua exemplare din care unul se pastreaza la nivelul institutiei, iar celalalt se comunica persoanei solicitante. In situatia in care persoana solicitanta se va deplasa pentru tratament in Marea Britanie, formularul se va elibera in trei exemplare, un exemplar se pastreaza la nivelul institutiei, un exemplar se comunica persoanei solicitante, iar un exemplar se comunica de casa de asigurari de sanatate catre Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationali Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne.

Regula generala este ca acest formular se elibereaza inainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat. Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat anticipat.

Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie indeplinite doua conditii cumulative:
B1. Tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
B2. Acest tratament nu i se poate acorda in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.
Daca cele doua conditii sunt indeplinite casa de asigurari de sanatate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>